Ms. Candy (Lê Thị Thanh Hiền)

Lot A1-6, N5 street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, Tan An Hoi Ward, Cu Chi District, HCM, VietNam

英文,越文

+84 913 944 734

(+84 28) 37908681 ~ 5 (Ext: 405)

th.hien@taisun.com.vn

Mr. Vincent Tai

Unit 705, 7F, No. 96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.)

英文,中文,西班牙文

+886 958 508 428

vincent@taisun.com.vn

Ms. Lynn (Huynh Thi Truc Ly)

08 Phan Dinh Giot Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC

英文,越文

(+84) 934 028283

(+84 28) 37908681 ~ 5

trucly.huynh@taisun.com.vn

Mr. Nguyen Huu Nguyen

Lot A1-6, N5 street, Tay Bac Cu Chi Industrial Zone, Tan An Hoi Ward, Cu Chi District, HCM, VietNam

英文,越文

(+84 28) 37908681 ~ 5

huunguyen@taisun.com.vn

兆豐證券股份有限公司股務代理部

台北市中正區忠孝東路二段95號1樓

(02)2327-8988

http://www.megasec.com.tw

接觸形式

如果您對Taisun或我們的產品有任何疑問,請填寫以下表格,

相關部門的團隊成員將與您聯繫。.